Trách nhiệm xã hội

Với cộng đồng xã hội
Tương lai của công ty và quá trình phát triển bền vững lâu dài của hoạt động kinh doanh của chúng tôi tùy thuộc vào
Với khách hàng đối tác
Trách nhiệm của Tập Đoàn Việt đối với khách hàng, đối tác, người tiêu dùng thể hiện ở những điểm: Cam kết về chất lượng
Với nhà đầu tư
Phương châm “Quản trị chuẩn mực – Kiểm soát trách nhiệm – Điều hành chuyên nghiệp” Hội đồng Cố vấn, Hội đồng Điều hành Tập
Với cán bộ
Trách nhiệm với người lao động của Tập Đoàn Việt thể hiện rõ ở ứng xử với người lao động, tập trung vào các điểm: