Xử lý nước sạch

Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp.
Hiện nay, với việc dân số thế giới đang gia tăng nhanh chóng trong khi nguồn nước sạch ngày một cạn kiệt, ô nhiễm, thì