Công ty thành viên

TẬP ĐOÀN VIỆT LÀ TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐA NGÀNH – CHUYÊN NGHIỆP

  • CÔNG TY BẢO TRÌ THIẾT BỊ
  • CÔNG TY QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG
  • CÔNG TY PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ
  • VIỆN ĐÀO TẠO MAKETING ONLINE
  • TRUNG TÂM DẠY NGHỀ SỐ 1
  • Hơn 15 Đơn vị trực thuộc

Các đơn vị thành viên của Tập Đoàn Việt hoạt động trong các lĩnh vực: Bảo trì thiết bị, Quảng cáo, Phân phối và bán lẻ, Giáo dục, Đầu tư ….trải dài từ các tỉnh Bắc, Trung, Nam.