Thành tựu

TẬP ĐOÀN VIỆT LÀ ĐƠN VỊ TIÊN PHONG CÙNG VỚI HIỆP HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM (VATAP) NÓI KHÔNG VỚI HÀNG NHÁI, HÀNG GIẢ

thanh tuu

Tập Đoàn Việt vinh dự nhận Bằng Khen “Đã tích cực trong công tác xây dựng, bảo vệ thương hiệu và chống hàng giả”. Giải thưởng do Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam trao tặng