Tủ lạnh

Hướng dẫn cách kiểm tra block tủ lạnh chi tiết
Để tủ lạnh inverter hoạt động tốt, làm lạnh nhanh thì block là bộ phận đóng vai trò rất quan trọng. Nếu block bị hỏng