Đầu tư hệ sinh thái

Khởi nghiệp sáng tạo – một chủ đề xã hội nóng và được Nhà nước đặc biệt quan tâm trong giai đoạn phát triển kinh tế đất nước hiện nay và bắt nhịp với xu hướng chung của thế giới, nhằm tạo ra một thế hệ doanh nhân trẻ sáng tạo và hội nhập quốc tế với những mô hình kinh doanh sáng tạo, ứng dụng công nghệ và khoa học kỹ thuật, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng. Với mục tiêu tạo ra các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, vai trò tạo dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương là rất cần thiết, và là nền tảng cho việc phát triển khởi nghiệp bền vững. Theo đó, Tập Đoàn Việt chú trọng đến việc đầu tư cho các bạn trẻ có tinh thần và đam mê khởi nghiệp

Ngoài ra, chúng tôi luôn tìm kiếm các lĩnh vực nằm trong hệ sinh thái đã được hoạch định để đầu tư, góp vốn cho các doanh nghiệp. Với mục tiêu đa ngành đa nghề, sử dụng Big Data để phát triển hệ sinh thái, Tập Đoàn Việt ngày càng lớn mạnh với các mảng Giáo dục, Bán lẻ, Sản xuất…đang được đầu tư bài bản và đã tạo ra lợi nhuận dòng ổn định.