Giáo dục – Đào tạo

GIỚI THIỆU CHUNG

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang ngày càng cạnh tranh, ngay cả trong lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi đã chọn hướng đi mới đó là kết nối các trường học, các trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế, đào tạo online để làm phong phú nền giáo dục, quảng bá tinh thần công dân toàn cầu, cũng như xây dựng niềm tin và hiểu biết quốc tế.

Chúng tôi thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc tế giữa các thể chế và tổ chức giáo dục đại học. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các sinh viên có nguyện vọng trải nghiệm giáo dục quốc tế.

Chúng tôi đào tạo nghề ” cầm tay chỉ việc”, mô hình đào tạo 1-1, mô hình đào tạo online, đào tạo từ xa đã và đang phát huy tác dụng rút ngắn thời gian học và chủ động trong việc học của học viên.

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi hướng tới việc đảm bảo cung cấp nhân sự cho các nhà tuyển dụng. Do đó, chúng tôi đưa ra các chương trình phát triển kỹ năng nhằm:

  • Tạo điều kiện cho giới trẻ phát triển các kỹ năng và đào tạo cần thiết giúp họ có thể đóng góp tích cực cho nền kinh tế
  • Hỗ trợ phát triển kinh tế và giải quyết những thách thức quốc tế trong tương lai
  • Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về kỹ năng
  • Tạo dựng mối liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức giáo dục và nền công nghiệp.

CÁC HỖ TRỢ CỦA CHÚNG TÔI

  • Thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo, những nhà hoạch định chính sách trong chính phủ, hệ thống giáo dục và nền công nghiệp cùng nhau thiết lập chương trình nghị sự ở cấp cao nhất để thảo luận và giải quyết những thách thức về kỹ năng toàn cầu
  • Kiến tạo các cơ hội hợp tác đối tác và chia sẻ kiến thức dành cho các chuyên gia giáo dục cấp cao, các nhân vật có ảnh hưởng lớn và các nhà tuyển dụng để hỗ trợ phát triển kỹ năng, thúc đẩy  sáng tạo, đổi mới và tạo lập nhiều cơ hội
  • Tạo cơ hội mới cho giới trẻ theo đuổi những khát vọng cao hơn với một quan điểm toàn cầu lớn hơn được củng cố bởi tri thức, kỹ năng và thái độ mới.